title_img

TS. Vũ Quang Kết

Tiến sỹ

TS. Vũ Quang Kết

Email: ketvq@ptit.edu.vn

Chức vụ: Trưởng bộ môn Tài chính, Khoa Tài chính Kế toán 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Chuyên môn và chuyên ngành: Tài chính, Kinh tế Quốc tế

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân: Đại học Kinh tế Quốc Dân, chuyên ngành Quản lý kinh tế
 • Thạc sĩ: Đại học New South Wales, Australia, chuyên ngành Tài chính
 • Tiến sĩ: Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành Kinh tế Quốc tế

Trong lĩnh vực Công nghệ Tài chính, nghiên cứu của thầy Kết tập trung vào Công nghiệp CNTT, Công nghiệp nội dung số, Công nghiệp phần mềm,... tại Việt Nam.

Một số cuốn sách: 

 • Đinh Xuân Dũng (chủ biên), Vũ Quang Kết, Nguyễn Thanh Nhiên (2005), Kế toán doanh nghiệp, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, NXB Bưu điện, 2005.
 • Vũ Quang Kết (chủ biên), Nguyễn Văn Tấn (2008), Quản trị tài chính, NXB Bưu điện, 2008.
 • Đặng Thị Việt Đức (Chủ biên), Vũ Quang Kết, Phan Anh Tuấn, Giáo trình Tài chính tiền tệ, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông, 2020.

Một số công trình nghiên cứu tiêu biểu:

 • Vũ Quang Kết (2013), Phát triển ngành công nghiệp phần mềm: Kinh nghiệm  Ấn Độ và Trung Quốc, Những vấn đề Kinh tế & Chính trị Thế giới, Số tháng 8/2013.
 • Vũ Quang Kết (2014), Công nghiệp Công nghệ thông tin Việt Nam trong những năm gần đây: Thực trạng và những vấn đề đặt ra, Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, Số  tháng 9/2014.
 • Vũ Quang Kết (2015), Công nghiệp nội dung số Việt Nam: Thực trạng, triển vọng và những vấn đề đặt ra, Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, Số  tháng 5/2015.
 • Vũ Quang Kết (2016), Kinh nghiệm Quốc tế nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp phần mềm và hàm ý chính sách cho Việt Nam, Những vấn đề Kinh tế & Chính trị Thế giới, Số tháng 9/2016.
 • Vũ Quang Kết (2017), Các nhân tố tác động đến  năng lực cạnh tranh xuất khẩu của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Dự Báo, Số 30, tháng 10 / 2017.
 • Vũ Quang Kết (2019), Phát triển nguồn nhân lực ngành Công nghệ thông tin Việt Nam trong bối cảnh cuộc CMCN4.0 và hội nhập kinh tế quốc tế, Tạp chí Kinh tế và Dự Báo, Số 17, tháng 6 / 2019.
 • Vũ Quang Kết (2020), Phát triển công nghệ tài chính ở Việt Nam: Triển vọng và những vấn đề đặt ra, Tạp chí Kinh tế và Dự Báo, , Số 18, tháng 6 / 2020.
 • Vũ Quang Kết (2020), Kinh nghiệm quốc tế phát triển dịch vụ Công nghệ tài chính, Tạp chí Kinh Tế Châu Á Thái Bình Dương, số chuyên đề song ngữ, tháng 6/2020.

 

Giảng viên của chúng tôi

Chúng tôi may mắn vì có những người đồng nghiệp, giảng viên tâm huyết và tài năng

img

Đăng ký nhận bản tin