title_img

TS. Hoàng Xuân Dậu

Tiến sỹ

TS. Hoàng Xuân Dậu

Email: dauhx@ptit.edu.vn

TS. Hoàng Xuân Dậu hiện đang là Giảng viên và Trưởng bộ môn An toàn thông tin tại Khoa Công nghệ Thông tin 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

Trình độ học vấn:

  • Đại học: Đại học Bách Khoa Hà Nội chuyên ngành Tin học
  • Đại học: Đại học Ngoại ngữ Hà Nội chuyên ngành Tiếng Anh
  • Thạc sỹ: Đại học RMIT, Australia chuyên ngành Công nghệ các hệ thống máy tính
  • Tiến sỹ: Đại học RMIT, Australia chuyên ngành Khoa học máy tính

Quá trình đào tạo: Tốt nghiệp đại học ngành Tin học tại Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 1994; Tốt nghiệp thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin năm 1999 tại đại học RMIT, Úc; Tốt nghiệp tiến sĩ ngành Khoa học máy tính năm 2006 tại đại học RMIT, Úc.
Hướng nghiên cứu hiện nay: An toàn máy tính và mạng; an toàn phần mềm; bảo mật thông tin; phát hiện tấn công, xâm nhập; học máy, khai phá dữ liệu

Các công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố:

1. Dau, Hoang Xuan (2016), A Review on Hot-IP Finding Methods and Its Application in Early DDoS Target Detection, Journal of Future Internet

2. Dau, Hoang Xuan (2018), Botnet Detection Based On Machine Learning Techniques Using DNS Query Data, Journal of Future Internet

3. Dau, Hoang Xuan (2019), Detecting Website Defacements Based on Machine Learning Techniques and Attack Signatures, Journal of Computers

4. Dau, Hoang Xuan (2021), An Enhanced Model for DGA botnet detection Using Supervised Machine Learning, ICISN 2021 - The International Conference on Intelligent Systems & Networks, Springer

5. Dau, Hoang Xuan (2021), Detecting common web attacks based on supervised machine learning using web logs, Journal of Theoretical and Applied Information Technology

6. Dau, Hoang Xuan (2021), A CNN-Based Model for Detecting Website Defacement Attacks, Journal of Science and Technology on Information and Communications

7. Hoàng Xuân Dậu (2016), Phát hiện trạng thái di chuyển bằng xe máy dựa trên smartphones, Chuyên san CNTT và Truyền thông – Học viện Kỹ thuật quân sự

8. Hoàng Xuân Dậu (2018), Khảo sát các nền tảng và kỹ thuật xử lý log truy cập dịch vụ mạng cho phát hiện nguy cơ mất ATTT, Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Lạt

9. Hoàng Xuân Dậu (2019), Phát hiện DGA botnet sử dụng kết hợp nhiều nhóm đặc trưng phân loại tên miền, FAIR 2019, Huế, ngày 7-8/6/2019

10. Hoàng Xuân Dậu (2020), Giáo trình cơ sở an toàn thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, NXB Thông tin và Truyền thông

 

 

Giảng viên của chúng tôi

Chúng tôi may mắn vì có những người đồng nghiệp, giảng viên tâm huyết và tài năng

img

Đăng ký nhận bản tin