title_img

TS. Nguyễn Duy Phương

Tiến sỹ

TS. Nguyễn Duy Phương

Email: phuongnd@ptit.edu.vn

SĐT:

Chức vụ: Trưởng Khoa CNTT1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Trình độ học vấn:

  • Đại học: Đại học Tổng hợp Hà Nội
  • Thạc sỹ: Đại học Tổng hợp Hà Nội
  • Tiến sỹ: Đại học Quốc gia Hà Nội lĩnh vực học máy ứng dụng trong lọc thông tin

TS. Nguyễn Duy Phương là một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Thầy là một trong những thành viên chủ chốt trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo Cử nhân Fintech tại Học viên Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Trong suốt quá trình giảng dạy và nghiên cứu, thầy đã có rất nhiều công trình nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thông tin: 

1. Phuong, Nguyen Duy (2019), Graph-based Context-Aware Collaborative Filtering, Expert Systems With Applications International Journal

2. Phuong, Nguyen Duy (2015), A Graph Model For Hybrid Recommender System, 2015 Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering

3. Phuong, Nguyen Duy (2014), Collaborative Filtering by Co-Training Method, Advances in Intelligent Systems and Computing 2014

4. Phuong, Nguyen Duy (2014), Collaborative filtering with a graph-based similarity measure, Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering

5. Nguyễn Duy Phương (2017), MỘT PHƯƠNG PHÁP TƯ VẤN CỘNG TÁC KẾT HỢP VỚI HÀNH VI NGƯỜI DÙNG TRONG MẠNG XÃ HỘI, NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Giảng viên của chúng tôi

Chúng tôi may mắn vì có những người đồng nghiệp, giảng viên tâm huyết và tài năng

img

Đăng ký nhận bản tin