title_img

TS. Phan Thị Hà

Tiến sỹ

TS. Phan Thị Hà

Email: hapt@ptit.edu.vn

TS. Phan Thị Hà hiện đang là Giảng viên chính Khoa Công nghệ Thông tin 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Trình độ học vấn:

  • Đại học: Đại học Tổng hợp Hà Nội khoa Phương pháp tính và tin học
  • Thạc sỹ: Đại học Quốc gia Hà Nội ngành đảm bảo toán học cho máy tính
  • Tiến sỹ: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chuyên ngành Hệ thống thông tin

Với hơn 20 năm nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, TS. Hà đã có nhiều đóng góp cho nền Khoa học nước nhà, đặc biệt là những nghiên cứu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Cô là một trong những nhân tố chủ chốt trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chương trình Fintech - Cử nhân công nghệ tài chính tại Học viện

Giảng viên của chúng tôi

Chúng tôi may mắn vì có những người đồng nghiệp, giảng viên tâm huyết và tài năng

img

Đăng ký nhận bản tin