title_img

TS. Nguyễn Thị Vân Anh

Tiến sỹ

TS. Nguyễn Thị Vân Anh

Email: anhntv@ptit.edu.vn

Chức vụ: Giảng viên Khoa Tài chính Kế toán 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân: Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Quản trị tài chính.
  • Thạc sỹ: Đại học Bournemouth, Anh Quốc, chuyên ngành Tài chính Kinh doanh Quốc tế
  • Tiến sỹ: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Học viện Khoa học Xã hội, chuyên ngành Quản lý Kinh tế

Cô Vân Anh tốt nghiệp Kỹ sư kinh tế ngành Quản trị tài chính, đại học Bách khoa Hà nội, lấy bằng thạc sỹ tài chính kinh doanh quốc tế tại Đại học Bournemouth, Anh Quốc năm 2009 và lấy bằng tiến sỹ Quản lý kinh tế tại Học viện Khoa học xã hội năm 2017. Cô Vân Anh từng có thời gian công tác tại Ngân hàng thương mại gần 10 năm trong lĩnh vực tín dụng và quản trị rủi ro. Cô Vân Anh giảng dạy các môn học liên quan tới tài chính như tài chính tiền tệ, quản trị rủi ro tài chính, Đầu tư chứng khoán, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, hệ thống thông tin kế toán cho bậc đại học. Ngoài giảng dạy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cô cũng tham gia giảng dạy các chương trình liên kết bằng tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo khác. Cô Vân Anh là tác giả của nhiều bài báo nghiên cứu khoa học trên các tạp chí khoa học trong nước và nhiều công trình nghiên cứu khác.

Sách Năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại Việt Nam (NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2018)

Nhận xét về chương trình Fintech: Công nghệ tài chính - Lựa chọn tương lai. Cũng giống như các tổ chức tài chính tiếp tục thích ứng với nền kinh tế được định hướng bởi công nghệ, các chuyên gia tài chính cá nhân cũng phải trang bị cho mình những kỹ năng công nghệ cần thiết để phát triển mạnh mẽ trong cùng một môi trường kỹ thuật số chuyển động nhanh chóng. Do đó, chương trình tài chính sẽ là lựa chọn đi trước, bắt kịp xu hướng.

Giảng viên của chúng tôi

Chúng tôi may mắn vì có những người đồng nghiệp, giảng viên tâm huyết và tài năng

img

Đăng ký nhận bản tin