title_img

TS. Lê Thị Ngọc Phương

Tiến sỹ

TS. Lê Thị Ngọc Phương

Email: Phuongltn@ptit.edu.vn

Chức vụ: Giảng viên chính khoa Tài chính Kế toán 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Trình độ học vấn:

  • Tiến sỹ: Đại học Thương Mại, chuyên ngành Kế toán

Cô có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy lý thuyết và thực tế về lĩnh vực kế toán, thuế cho các doanh nghiệp và nhiều năm kinh nghiệm tư vấn kế toán, thuế cho các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Các cuốn sách, bài báo, nghiên cứu khoa học đã công bố: Cô Phương chủ biên 1 cuốn sách "Kiểm toán hoạt động", NXB Lao động 2018 và tham gia 1 cuốn sách "Thuế và kế toán thuế", NXB Tài chính 2019, là tác giả của nhiều bài báo trong nước và hội nghị quốc tế.

Giảng viên của chúng tôi

Chúng tôi may mắn vì có những người đồng nghiệp, giảng viên tâm huyết và tài năng

img

Đăng ký nhận bản tin