title_img

TS. Dương Trần Đức

Tiến sỹ

TS. Dương Trần Đức

Email: duongtranduc@gmail.com

TS. Dương Trần Đức hiện đang là Giảng viên chính Khoa Công nghệ thông tin 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Trình độ học vấn: 

  • Đại học: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội ngành Công nghệ thông tin 
  • Thạc sỹ: Trường Đại học Tổng hợp Leeds, Vương quốc Anh chuyên ngành Hệ thống thông tin
  • Tiến sỹ: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chuyên ngành Kỹ thuật máy tính

Với nhiều năm học tập và nghiên cứu trong nước cũng như Quốc tế, TS. Dương Trần Đức đã có rất nhiều thành quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Cụ thể, thầy là chuyên gia về chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và hệ thống thông tin. TS. Đức là một trong những nhân tố chủ chốt trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân Công nghệ tài chính Fintech tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Các công trình nghiên cứu 

1. Dương Trần Đức (2021), Nghiên cứu chế tạo thiết bị đeo theo dõi triệu chứng hô hấp và phát hiện vận động bất thường dựa trên nền tảng IoT (tham gia), Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước

2. Dương Trần Đức (2020), Tìm kiếm sản phẩm theo ảnh bằng học sâu, Tạp chí Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

3. Dương Trần Đức (2018), Phương pháp biểu diễn cây trong dự đoán giới tính người dùng dựa trên dữ liệu TMĐT, Tạp chí Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

4. Duc, Duong Tran (2017), Author Profiling of Vietnamese Forum Posts – An Investigation on Content-based Features, Journal of Science: Information Technology and Communitions, Vietnam National University, Hanoi

5. Duc, Duong Tran (2016), Customer Gender Prediction Based-on E-Commerce Data, International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2016)

6. Duc, Duong Tran (2016), Using Content-based Features for Author Profiling of Vietnamese Forum Posts, Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2016)

Giảng viên của chúng tôi

Chúng tôi may mắn vì có những người đồng nghiệp, giảng viên tâm huyết và tài năng

img

Đăng ký nhận bản tin