title_img

TS. Đinh Chí Hiếu

Tiến sĩ

TS. Đinh Chí Hiếu

Email: hieudc@ptit.edu.vn

Chức vụ: Giảng viên Kiêm giảng Khoa Tài chính Kế toán 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Lập trình Python, Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng trong Tài chính, Blockchain, báo chí,..., Công nghệ tài chính, Dữ liệu lớn, ERP, 5G, thông tin băng rộng, Luật công nghệ cao, Kinh tế tri thức.

TS. Đinh Chí Hiếu

Email: hieudc@ptit.edu.vn

Chức vụ: Giảng viên Kiêm giảng Khoa Tài chính Kế toán 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Trình độ học vấn:

Tiên sỹ: CNTT-Truyền thông, Đại học Waseda, Nhật Bản;

Thạc sỹ: Báo chí học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Cử nhân: Luật học, Đại học Luật, Hà Nội.

Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Lập trình Python, Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng trong Tài chính, Blockchain, báo chí,..., Công nghệ tài chính, Dữ liệu lớn, ERP, 5G, thông tin băng rộng, Luật công nghệ cao, Kinh tế tri thức.

Giảng viên của chúng tôi

Chúng tôi may mắn vì có những người đồng nghiệp, giảng viên tâm huyết và tài năng

img

Đăng ký nhận bản tin