title_img

ThS. Nguyễn Hương Anh

Thạc sỹ

ThS. Nguyễn Hương Anh

Email: huonganh@ptit.edu.vn

Chức vụ: Giảng viên khoa Tài chính Kế toán

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân: Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
  • Thạc sĩ: Đại học Lincoln, Vương quốc Anh, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế 

ThS. Hương Anh tốt nghiệp loại Xuất sắc Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2018. Trong quá trình học, ThS. Hương Anh đạt nhiều học bổng khuyến khích sinh viên có thành tích xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp Đại học, ThS. Hương Anh tiếp tục học Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế tại University of Lincoln (Vương quốc Anh) và đạt học bổng Quốc tế 50% cũng như tốt nghiệp loại Xuất sắc.

Bên cạnh quá trình học văn hóa, ThS. Hương Anh còn dành được nhiều chứng nhận như: Chứng nhận Peer Mentor: Tham gia và tạo điều kiện thúc đẩy nhận thức liên văn hóa trong hỗ trợ chuyển tiếp sinh viên quốc tế tại Đại học Lincoln, Vương quốc Anh, 2019 – 2020; Chứng chỉ Teaching English as a Foreign Language (TEFL), 2020; Chứng nhận điều hành hội thảo tại DigiEd19: Giáo dục trong kỷ nguyên số.

Trước khi trở thành giảng viên, ThS. Hương Anh làm Trợ lý Giám đốc điều hành mảng dự án và tri thức, Giám đốc Vietnam Innovation Links, AVSE Global.

ThS. Hương Anh giảng dạy các môn học liên quan tới tài chính và công nghệ tài chính như phân tích tài chính doanh nghiệp, công nghệ tài chính căn bản,... cho bậc đại học.

Giảng viên của chúng tôi

Chúng tôi may mắn vì có những người đồng nghiệp, giảng viên tâm huyết và tài năng

img

Đăng ký nhận bản tin