title_img

Ths. Nguyễn Hoàng Anh

Thạc sỹ

Ths. Nguyễn Hoàng Anh

Email: anhnh@ptit.edu.vn

SĐT:

Giới thiệu: Ths. Nguyễn Hoàng Anh là cán bộ công tác lâu năm ở Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Mảng nghiên cứu: Trí tuệ nhân tạo, Học máy, Hệ khuyến nghị, giảng dậy Lập trình Di động, Lập trình Java, Lập trình web, Lập trình Python

Chức vụ: Giảng viên chính– bộ môn Công nghệ Phần mềm

Trình độ học vấn:

  • Đại học: Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Thạc sỹ: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Các đề tài nghiên cứu đã tham gia:

  1. Nghiên cứu phát triển nền tảng triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (tham gia)
  2. Nghiên cứu và đề xuất phương pháp tư vấn dựa trên hành vi người dùng trên cổng thông tin điện tử (Chủ trì)

Các công trình nghiên cứu:

  1. An Unsupervised Method for Web User Interest Analysis (NICS 2019)
  2. Một phương pháp tư vấn cộng tác kết hợp với hành vi người dùng trong mạng xã hội, nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin

Giảng viên của chúng tôi

Chúng tôi may mắn vì có những người đồng nghiệp, giảng viên tâm huyết và tài năng

img

Đăng ký nhận bản tin