title_img

PGS. TS. Ngô Xuân Bách

Phó Giáo sư, Tiến sỹ

PGS. TS. Ngô Xuân Bách

Email: bachnx@ptit.edu.vn

PGS. TS. Ngô Xuân Bách, Trưởng Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tiến sỹ chuyên ngành Khoa học máy tính tại Viện Đào tạo và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản

Với 15 năm nghiên cứu và giảng dạy tại các trường Đại học lớn trên cả nước. Phó Giáo sư Bách đã có rất nhiều công trình nghiên cứu mang tính chuyên môn sâu trong lĩnh vực Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin. 

Các cuốn sách, bài báo, nghiên cứu khoa học tiêu biểu đã công bố:

Các đề tài nghiên cứu đã tham gia:

1. Nghiên cứu phát triển nền tảng triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước - Thư ký Khoa học

2. Xây dựng hệ thống tìm kiếm văn bản pháp quy tới mức điều, khoản - Chủ trì

3. Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỏi đáp luật giao thông đường bộ Việt Nam.

Các công trình nghiên cứu đã công bố:

1. Bach, Ngo Xuan (2020)Question Analysis towards a Vietnamese Question Answering System in the Education Domain, Cybernetics and Information Technologies (Scopus).

2. Bach, Ngo Xuan (2020), Identifying Intentions in Forum Posts with Cross-Domain Data, Journal of Heuristics (SCIE)

3. Bach, Ngo Xuan (2019), Neural Session-Aware Recommendation, IEEE Access (SCIE)

4. Bach, Ngo Xuan (2018)An Empirical Study on POS Tagging for Vietnamese Social Media Text, Computer Speech and Language (SCIE)

5. Bach, Ngo Xuan (2016)Personalized recommendation of stories for commenting in forumbased social media, Information Sciences (SCI).

Giảng viên của chúng tôi

Chúng tôi may mắn vì có những người đồng nghiệp, giảng viên tâm huyết và tài năng

img

Đăng ký nhận bản tin