Image

PTIT sẽ mở ngành đào tạo đại học mới về Công nghệ tài chính

Trong phiên họp thứ hai của Hội đồng học viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội đồng đã đồng ý chủ trương mở ngành đào tạo đại học Công nghệ tài chính (Fintech).

Quyết định công nhận Hội đồng học viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Hội đồng Học viện) và công nhận GS.TS. Từ Minh Phương, Trưởng khoa CNTT1 của Học viện làm Chủ tịch Hội đồng Học viện đã được Bộ TT&TT chính thức công bố ngày 16/9/2020.

Theo thông tin từ PTIT, tại phiên họp thứ hai được tổ chức mới đây do TS. Từ Minh Phương chủ trì, Hội đồng Học viện đã nghe báo cáo tình hình hoạt động và định hướng phát triển của Học viện và thông qua kế hoạch hoạt động của Hội đồng Học viện trong quý IV/2020 và quý I/2021.

Thời gian tới, Hội đồng Học viện sẽ tập trung định hướng và hoàn thiện chiến lược phát triển Học viện; phê duyệt khung kế hoạch hoạt động cũng như ban hành các quy chế, quy định liên quan. Đặc biệt, tại phiên họp này Hội đồng Học viện đã đồng ý chủ trương về mở ngành đào tạo đại học Công nghệ tài chính (Fintech) và mở hệ đào tạo chất lượng cao, đào tạo liên kết quốc tế.

Đề án mở ngành đào tạo đại học Công nghệ tài chính (Fintech) đã được Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xây dựng và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của trường tại địa chỉ ptit.edu.vn từ trung tuần tháng 8/2020.

Trong Đề án, phân tích sự cần thiết của việc mở ngành Công nghệ tài chính trình độ đại học, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhận định, kinh tế số và công nghệ tài chính đang phát triển nhanh chóng. Công nghệ tài chính (Fintech) chính là kết quả của quá trình chuyển đổi số đối với ngành tài chính hiện nay và nó là tương lai của ngành tài chính; đồng thời Công nghệ tài chính sẽ có vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế số.

Hơn thế, việc mở ngành đào tạo Công nghệ tài chính trình độ đại học không những phù hợp nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mà còn phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển phát triển của Học viện.

“Với vai trò là đơn vị đào tạo, nghiên cứu chủ lực của ngành TT&TT Việt Nam và với vị thế là trường đại học trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực ICT, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhận thấy việc mở ngành đào tạo Công nghệ tài chính trình độ đại học không chỉ đáp ứng nhu cầu hết sức cần thiết của xã hội mà còn xác định là nhiệm vụ quan trọng của Học viện”, Đề án mở ngành đào tạo đại học Công nghệ tài chính của Học viện nêu.

Cũng trong tháng 8/2020, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ra quyết định ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công nghệ tài chính trình độ đại học hệ chính quy.

Có khối lượng kiến thức gồm 133 tín chỉ (không bao gồm nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và kỹ năng mềm), chương trình đào tạo ngành Công nghệ tài chính của Học viện được thiết kế để đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực trình độ Cử nhân ngành Công nghệ tài chính trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển của nền kinh tế số.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản và chuyên môn về tài chính ngân hàng, CNTT và công nghệ tài chính; phát triển năng lực sáng tạo, khả năng sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động về chuyên môn hoặc các vấn đề xã hội thông thường.

Thông qua chương trình đào tạo, sinh viên sẽ khám phá lý thuyết về tài chính và ứng dụng của chúng cũng như các công nghệ như blockchain, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo có thể tạo đổi mới trong hoạt động tài chính.

Chương trình đào tạo được thực hiện trong 4 năm gồm 8 học kỳ, trong đó 7 học kỳ tích lũy kiến thức tại Học viện và 1 kỳ thực tập thực tế tại cơ sở. Cuối khóa sinh viên làm luận văn tốt nghiệp hoặc hoàn thành các môn học thay thế tốt nghiệp.

Kết thúc khóa học, sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Đại học chính quy (Cử nhân) khi hội đủ những tiêu chuẩn trong Quy chế đào tạo đại học chính quy theo học chế tín chỉ với danh hiệu là “Cử nhân ngành Công nghệ tài chính”.

M.T

Theo ICT News

admin_img

Người đăng

Đặng Phong Nguyên

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

Để lại bình luận

img

Đăng ký nhận bản tin