Image

TIỀN GIẤY VÀ TIỀN KỸ THUẬT SỐ

TIỀN GIẤY VÀ TIỀN KỸ THUẬT SỐ 

Tiền mặt – hay tiền giấy - thật tuyệt vời. Bạn có thể chuyển (hoặc chi tiêu hoặc cho đi) bao nhiêu tùy thích khi bạn muốn mà không cần bất kỳ bên thứ ba nào phê duyệt hoặc kiểm duyệt giao dịch hoặc tính hoa hồng. Tiền mặt không làm lộ thông tin cá nhân có thể bị đánh cắp ...

Xem thêm
img

Đăng ký nhận bản tin