Image

Lợi thế theo học ngành Fintech tại Học viện công nghệ BCVT

Thực hiện sứ mệnh giải cơn khát về nhân lực công nghệ tài chính (Fintech) chất lượng cao cho thị trường lao động. Tại năm học đầu tiên 2021 -2022, Học viện công nghệ BCVT sẽ thực hiện tuyển sinh 100 chỉ tiêu cho ngành học Fintech.

Việc đào tạo ngành Fintech được Học viện thực hiện theo chỉ đạo Bộ trưởng Bộ ...

Xem thêm
img

Đăng ký nhận bản tin