Image

Thắp sáng tương lai cùng Deloitte và ACCA Việt Nam

Quỹ học bổng Thắp sáng Tương lai – Lighting up your future (LUYF) 

Là Quỹ học bổng do Deloitte Việt Nam và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc tại Việt Nam (ACCA Việt Nam) đồng sáng lập, LUYF mang theo sứ mệnh trao niềm tin và truyền cảm hứng cho ...

Xem thêm
img

Đăng ký nhận bản tin