Image

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG LUÔN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mặc dù 2 năm trở lại đây, do tình hình dịch bệnh tương đối phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế nước ta và các nước trên thế giới, nhưng công tác Nghiên cứu khoa học của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vẫn duy trì và phát triển và có những kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự cố gắng nỗ lực sáng tạo của các Thầy cô, các Khoa, Viện nghiên cứu trong ...

Xem thêm
Image

Thông tin tuyển sinh 2022

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2021,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo phương thức tuyển sinh đại học hệ chính quy năm ...

Xem thêm
img

Đăng ký nhận bản tin