Image

Tác giả

Vũ Quang Kết

Năm xuất bản

Chuyên mục

Tài liệu Fintech

Mô tả

Khái niệm Fintech được sử dụng từ 1990s, do Citigroup khởi sướng từ việc thành lập “Hiệp hội Công nghệ Dịch vụ Tài chính” với mục đích tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác về công nghệ. Fintech là thuật ngữ được sử dụng để miêu tả các mô hình kinh doanh sáng tạo và công nghệ mới nổi có khả năng biến đổi ngành dịch vụ tài chính. Fintech là lĩnh vực kinh tế mới đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới dưới tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Các đổi mới, sáng tạo tài chính trên nền tảng công nghệ đã tạo ra các mô hình kinh doanh mới các công nghệ quản lý mới và các sản phẩm tài chính mới. Những thay đổi này đã tạo nên những tác động to lớn, mạnh mẽ đến tất cả các hoạt động của các tổ chức tài chính, thị trường tài chính, các hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính và cả cơ quan quản lý Nhà Nước. Mặc dù đã có những bước phát triển đáng kể trong những năm qua, song Fintech  tại Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển sơ khai với nhiều vấn đề tồn tại, song đây là lĩnh vực mà Việt Nam có nhiều triển vọng và tiềm năng phát triển.

TỪ KHÓA: Công nghệ tài chính, Thực trạng Fintech Việt nam, Triển vọng Fintech Việt nam

admin_img

Người đăng

Vũ Quang Kết

Là giảng viên tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, nhận học vị Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội; Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính năm tại Đại Học New South Wales, Australia, Cử nhân Kinh tế tại Đại Học Kinh tế Quốc dân, Hà nội.
Lĩnh vực nghiên cứu: Tài chính, Kinh tế ICT

Bình luận

RDFYjolf 15:43 06/09/2022 - Reply

@RDFYjolf:

RDFYjolf 15:48 06/09/2022 - Reply

@RDFYjolf:

RDFYjolf 15:51 06/09/2022 - Reply

@RDFYjolf:

RDFYjolf 15:56 06/09/2022 - Reply

@RDFYjolf:

RDFYjolf 15:58 06/09/2022 - Reply

e

RDFYjolf 17:24 06/09/2022 - Reply

@RDFYjolf:

Để lại bình luận

img

Đăng ký nhận bản tin