Image

Tác giả

Đặng Thị Việt Đức

Năm xuất bản

01/04/2014

Chuyên mục

Tài liệu CNTT

Mô tả

This paper explains the roles of coordinators in software offshoring, and explores the collaboration of coordinators, the client and the vendor to co-create new knowledge for the both organizations. The focus is a case of software offshore outsourcing from Japan to Vietnam. Our analysis shows that the coordinators fill the communication, cultural, business and technical gaps by being involved in the process as both outsiders (as coordinators, arbitrators) and insiders (by joining directly in the production process). The implication of this study is that the coordinators could involve with strong power in the international partnership; such as in high-tech sector by the collaboration with two partners through sharing, creating, and utilizing bridging-knowledge to create extra value and increase the service quality and user satisfaction.

admin_img

Người đăng

Đặng Thị Việt Đức

Cô Đức giảng dạy các môn học liên quan tới tài chính như tài chính tiền tệ, quản trị tài chính, định giá doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp cho bậc đại học và cao học và quản trị tri thức cho bậc tiến sỹ. Ngoài giảng dạy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cô Đức cũng tham gia giảng dạy các chương trình liên kết bằng tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo khác như Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Đại học Mở Hà Nội...

Bình luận

qeNtfPNC 11:06 29/12/2022 - Reply

e

qeNtfPNC 11:06 29/12/2022 - Reply

e

qeNtfPNC 11:06 29/12/2022 - Reply

e

qeNtfPNC 11:06 29/12/2022 - Reply

e

qeNtfPNC 11:05 29/12/2022 - Reply

e

Để lại bình luận

img

Đăng ký nhận bản tin