Image

Tác giả

Đặng Thị Việt Đức

Năm xuất bản

01/01/2022

Chuyên mục

Tài liệu Fintech

Mô tả

As competition in the retail industry heats up, businesses are increasingly resorting to kinds of artificial intelligence (AI) to differentiate themselves. E-commerce firms are combining technologies such as AI chatbots and augmented reality applications (ARA), which have established themselves as prominent customer service solutions in the practitioner area. However, little is known about consumers’ views and participation with developing technologies when they are implemented in a retail setting. A theory-based study model was developed to elucidate the motivational factors required for effective decision-making in this environment. The proposed model was supported by empirical testing conducted as a field study.

admin_img

Người đăng

Đặng Thị Việt Đức

Cô Đức giảng dạy các môn học liên quan tới tài chính như tài chính tiền tệ, quản trị tài chính, định giá doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp cho bậc đại học và cao học và quản trị tri thức cho bậc tiến sỹ. Ngoài giảng dạy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cô Đức cũng tham gia giảng dạy các chương trình liên kết bằng tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo khác như Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Đại học Mở Hà Nội...

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

Để lại bình luận

img

Đăng ký nhận bản tin