Image

Tác giả

Đặng Thị Việt Đức

Năm xuất bản

30/09/2021

Chuyên mục

Tài liệu Fintech

Mô tả

The objective of this paper is to clarify the relationship between ICT application and labor productivity in Vietnamese manufacturing firms and connect it with the context of economic restructuring in Vietnam. The study uses data of 3,428 manufacturing firms from the General Statistics Office of Vietnam and regression models. In addition to the general model, the study also runs the models for sub-samples of firms of different production technology levels. Research results show two main points. First, information technology can enhance the labor productivity of Vietnamese manufacturing firms. This is true for both ICT hardware applications, ICT services, ICT software solutions, and employees' ICT skills in firms. Second, manufacturing firms with higher levels of production technology use ICT more effectively and achieve a higher impact on labor productivity. The results confirm that the Vietnamese government can stimulate ICT application and digital transformation in firms, thereby increasing labor productivity and promoting economic restructuring in the direction of shifting from agriculture to industry and from low-tech industries to high-tech ones. The results also provide implications for business managers and policymakers in other developing countries who are adopting the digital economy as a development strategy.

admin_img

Người đăng

Đặng Thị Việt Đức

Cô Đức giảng dạy các môn học liên quan tới tài chính như tài chính tiền tệ, quản trị tài chính, định giá doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp cho bậc đại học và cao học và quản trị tri thức cho bậc tiến sỹ. Ngoài giảng dạy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cô Đức cũng tham gia giảng dạy các chương trình liên kết bằng tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo khác như Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Đại học Mở Hà Nội...

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

Để lại bình luận

img

Đăng ký nhận bản tin