Image

Tác giả

Đặng Thị Việt Đức

Năm xuất bản

28/06/2017

Chuyên mục

Tài liệu CNTT

Mô tả

The article uses the Hirschman-Herfindahl Index (HHI) and the Elasticity of Demand to evaluate the degree of concentration and competition of Vietnam's mobile telecommunications market. For the HHI calculation, the article uses revenue market share data. For estimation of price elasticity of demand, the article uses a regression model with aggregate data of the whole market. The estimation results show high HHI, suggesting high concentration of the Vietnam mobile market which can harm the competition in the market. The high estimated price elasticity of demand indicates that price is actually powerful tool of competition in Vietnam. This gives implications for regulatory bodies for regulation options applied in the market.

admin_img

Người đăng

Đặng Thị Việt Đức

Cô Đức giảng dạy các môn học liên quan tới tài chính như tài chính tiền tệ, quản trị tài chính, định giá doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp cho bậc đại học và cao học và quản trị tri thức cho bậc tiến sỹ. Ngoài giảng dạy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cô Đức cũng tham gia giảng dạy các chương trình liên kết bằng tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo khác như Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Đại học Mở Hà Nội...

Bình luận

qeNtfPNC 11:16 29/12/2022 - Reply

e

qeNtfPNC 11:17 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

qeNtfPNC 11:24 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

Để lại bình luận

img

Đăng ký nhận bản tin