Image

Tác giả

Đặng Thị Việt Đức

Năm xuất bản

01/10/2020

Chuyên mục

Tài liệu CNTT

Mô tả

Vietnam has early set the strategy to develop ICT as the enabler for social-economic development and the Vietnamese ICT sector has grown significantly over the past 20 years. This paper analyses the development of the ICT sector by examining the sources of output growth and the structural changes in two periods of 2007-2012 and 2012-2016. The decomposition results show that the growth of the ICT manufacturing sector is attributed to export in both periods. However, the ICT manufacturing export was mainly based on components import; the sector neither could make any technological progress nor could manufacture products for import substitution. The ICT media and content sector's growth was primarily due to technology advancement in 2007-2012 which led to the household demand-based development in the period 2012-2016. The ICT services sector shifted from primarily served government to household demand while technology was also significantly improved. The results of decomposition analysis are consistent with the macroeconomic situation as well as the ICT policies that the Vietnamese government has implemented over the past years. The paper points out the achievements and limitations in the ICT development policies and suggests directions for ICT policymakers in Vietnam in the coming period.

admin_img

Người đăng

Đặng Thị Việt Đức

Cô Đức giảng dạy các môn học liên quan tới tài chính như tài chính tiền tệ, quản trị tài chính, định giá doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp cho bậc đại học và cao học và quản trị tri thức cho bậc tiến sỹ. Ngoài giảng dạy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cô Đức cũng tham gia giảng dạy các chương trình liên kết bằng tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo khác như Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Đại học Mở Hà Nội...

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

Để lại bình luận

img

Đăng ký nhận bản tin