Image

Tác giả

Vũ Quang Kết

Năm xuất bản

01/08/2020

Chuyên mục

Tài liệu Fintech

Mô tả

Công nghệ Tài chính (Fintech) là lĩnh vực khá mới tại Việt Nam. Từ 2015 lĩnh vực này đã đạt được tốc độ tăng trưởng tương đối cao cả về số doanh nghiệp và qui mô giao dịch. Theo Ngân hàng Nhà nước, năm 2020 số lượng công ty Fintech tại Việt Nam tăng gần 4 lần so với năm 2016. Thị trường Fintech Việt Nam đạt 4,4 tỷ USD giá trị giao dịch vào năm 2017 và dự kiến đạt gần 9 tỷ USD vào năm 2020. Tuy vậy, so với thế giới, Fintech của Việt Nam còn rất khiêm tốn. Tổng giá trị giao dịch Fintech của Việt Nam chỉ đạt khoảng 0,13% giá trị giao dịch Fintech toàn cầu. Fintech  tại Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển sơ khai với nhiều vấn đề tồn tại cần giải quyết đó là: thiếu nguồn nhân lực lành nghề, khuôn khổ pháp lý còn sơ khai, hạn chế về cơ sở hạ tầng công nghệ và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Những vấn đề này chính là những rào cản cơ bản, những thách thức đối với sự phát triển của Fintech Việt Nam trong tương lai.

TỪ KHÓA: Công nghệ tài chính, Fintech Việt nam

admin_img

Người đăng

Vũ Quang Kết

Là giảng viên tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, nhận học vị Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội; Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính năm tại Đại Học New South Wales, Australia, Cử nhân Kinh tế tại Đại Học Kinh tế Quốc dân, Hà nội.
Lĩnh vực nghiên cứu: Tài chính, Kinh tế ICT

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

Để lại bình luận

img

Đăng ký nhận bản tin