Image

Tác giả

Đặng Phong Nguyên

Năm xuất bản

15/09/2021

Chuyên mục

Tài liệu Fintech

Mô tả

Thông qua khảo 224 cá nhân với độ tuổi trung bình từ 18-30 tuổi,  nghiên cứu đánh giá tác động của các nhân tố tới quyết định thanh toán trực tuyến trên sàn thương mại điện tử của giới trẻ trên địa bàn Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 nhân tố: Nhận thức rủi ro; Nhận thức kiến thức; Nhận thức tài chính; Ảnh hưởng xã hội và Nhận thức tiện lợi tác động lên Quyết định sử dụng thanh toán trực tuyến khi mua sắm trên sàn thương mại điện tử của giới trẻ Hà Nội. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động thanh toán trực tuyến khi mua sắm trên sàn thương mại điện tử của giới trẻ Hà Nội. Một số kết luận rút ra:

  • Khách hàng càng nắm rõ về tình hình tài chính cá nhân của họ, về những chi phí và ưu đãi của các phương tiện thanh toán trực tuyến, thì càng dễ chấp nhận lựa chọn thanh toán trực tuyến khi đi mua hàng trên sàn thương mại điện tử.
  • Khách hàng càng có nhiều kiến thức về các phương tiện thanh toán trực tuyến càng tích cực sử dụng các phương tiện thanh toán này khi tham gia thương mại điện tử
  • Nhận thức tiện lợi có ảnh hưởng mạnh thứ ba và ảnh hưởng dương tới Quyết định thanh toán trực tuyến của giới trẻ mua hàng trên sàn thương mại điện tử
  • Ảnh hưởng xã hội có ảnh hưởng ít nhất và ảnh hưởng dương tới Quyết định thanh toán trực tuyến của giới trẻ mua hàng trên sàn thương mại điện tử
  • Có lo ngại nhất định của giới trẻ về những rủi ro khi thanh toán trực tuyến khiến họ e ngại khi ra quyết định thanh toán. Nỗi e ngại này càng mạnh, thì họ càng ít muốn sử dụng thanh toán trực tuyến khi mua sắm trên sàn thương mại điện tử
admin_img

Người đăng

Đặng Phong Nguyên

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

Để lại bình luận

img

Đăng ký nhận bản tin