Image

Tác giả

Vũ Quang Kết

Năm xuất bản

24/02/2018

Chuyên mục

Tài liệu CNTT

Mô tả

Xuất khẩu phần mềm là một trong các mục tiêu ưu tiên hang đầu trong chính sách phát triển ngành công nghệ thông tin Việt Nam. Mặc dù ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam đã đạt được nhiều thành công đáng kể trong xuất khẩu phần mềm với tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian qua song kim ngạch xuất khẩu vẫn ở mức khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và sự kỳ vọng từ các chính sách ưu tiên phát triển của Nhà nước. Để thúc đẩy xuất khẩu phần mềm, cần thiết phải đánh giá năng lực cạnh tranh xuất khẩu của ngành công nghiệp này. Bài viết này tập trung vận dung mô hình phân tích SWOT để đánh giá năng lực cạnh tranh xuất khẩu của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam.

Từ khóa: năng lực cạnh tranh, công nghiệp phần mềm, Xuất khẩu phần mềm, Phân tích SWOT

admin_img

Người đăng

Vũ Quang Kết

Là giảng viên tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, nhận học vị Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội; Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính năm tại Đại Học New South Wales, Australia, Cử nhân Kinh tế tại Đại Học Kinh tế Quốc dân, Hà nội.
Lĩnh vực nghiên cứu: Tài chính, Kinh tế ICT

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

Để lại bình luận

img

Đăng ký nhận bản tin