Image

Tác giả

Vũ Quang Kết

Năm xuất bản

02/12/2017

Chuyên mục

Tài liệu CNTT

Mô tả

Bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của ngành công nghiệp phần mềm (CNPM) Việt Nam dựa trên việc phân tích những kết quả đạt được và những điểm yếu cùng với nguyên nhân còn tồn tại. Các giải pháp gồm: nâng cao năng lực cho doanh nghiệp phần mềm, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào ngành CNPM, thúc đẩy việc thực thi luật bản quyền và sở hữu trí tuệ, hoàn thiện chính sách ưu đãi đối với ngành công nghiệp phần mềm.

Từ khóa: năng lực cạnh tranh xuất khẩu, công nghiệp phần mềm, Xuất khẩu phần mềm

admin_img

Người đăng

Vũ Quang Kết

Là giảng viên tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, nhận học vị Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội; Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính năm tại Đại Học New South Wales, Australia, Cử nhân Kinh tế tại Đại Học Kinh tế Quốc dân, Hà nội.
Lĩnh vực nghiên cứu: Tài chính, Kinh tế ICT

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

Để lại bình luận

img

Đăng ký nhận bản tin