Image

Tác giả

Vũ Quang Kết

Năm xuất bản

13/06/2020

Chuyên mục

Tài liệu Fintech

Mô tả

Công nghệ tài chính (Fintech) thuật ngữ được sử dụng để miêu tả các mô hình kinh doanh sáng tạo và công nghệ mới nổi có khả năng biến đổi ngành dịch vụ tài chính. Fintech là lĩnh vực kinh tế mới đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới dưới tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Tại Việt Nam Phát triển dịch vụ Fintech đươc coi là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi nền kinh tế số. Mặc dù đã có những bước phát triển đáng kể trong những năm qua, song Fintech  tại Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển sơ khai còn nhiều vấn đề cần hoàn thiện. Do vậy việc nghiên cứu bài học kinh nghiệm phát triển dịch vụ Công nghệ tài chính quốc tế là cần thiết để vận dụng phát triển Fintech tại Việt Nam.

TỪ KHÓA: Công nghệ tài chính, Triển vọng Fintech Việt nam

admin_img

Người đăng

Vũ Quang Kết

Là giảng viên tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, nhận học vị Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội; Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính năm tại Đại Học New South Wales, Australia, Cử nhân Kinh tế tại Đại Học Kinh tế Quốc dân, Hà nội.
Lĩnh vực nghiên cứu: Tài chính, Kinh tế ICT

Bình luận

RDFYjolf 15:45 06/09/2022 - Reply

@RDFYjolf:

RDFYjolf 17:18 06/09/2022 - Reply

@RDFYjolf:

Để lại bình luận

img

Đăng ký nhận bản tin