Image

Tác giả

Vũ Quang Kết

Năm xuất bản

11/10/2016

Chuyên mục

Tài liệu CNTT

Mô tả

Ngành công nghiệp phần mềm là lĩnh vực được chính phủ Việt Nam đặc biệt coi trọng Đây là một trong những ngành mũi nhọn tạo ra sự thay đổi mang tính đột phá cho các ngành kinh tế khác. Tuy nhiên, ngành công nghiệp phân mềm Việt Nam nói chung vẫn chỉ phát triển với quy mô rất khiêm tốn. Xuất khẩu phần mềm của Việt Nam mới ở giai đoạn đầu với  năng lực cạnh tranh xuất khẩu còn thấp. Để thúc đẩy xuất khẩu phần mềm, ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu. Bài viết này tập trung phân tích những kinh nghiệm thành công trong việc nâng cao năng lực cạch trạnh xuất khẩu phần mềm của một số nước xuất khẩu phần mềm chủ yếu trên thế giới như Israel, Ireland, Ấn Độ, Trung Quốc và Philippines từ đó rút ra những hàm ý chính sách góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam.

Từ khóa: Công nghiệp phần mềm, Xuất khẩu phần mềm, khả năng cạnh tranh, Kinh nghiệm quốc tế

admin_img

Người đăng

Vũ Quang Kết

Là giảng viên tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, nhận học vị Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội; Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính năm tại Đại Học New South Wales, Australia, Cử nhân Kinh tế tại Đại Học Kinh tế Quốc dân, Hà nội.
Lĩnh vực nghiên cứu: Tài chính, Kinh tế ICT

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

Để lại bình luận

img

Đăng ký nhận bản tin