Image

Tác giả

Nguyễn Văn Hậu

Năm xuất bản

30/11/2020

Chuyên mục

Tài liệu tài chính

Mô tả

Vietnam is the country with the largest animal feed production in Southeast Asia. Domestic animal feed manufacturing enterprises play an important role in animal husbandry in particular and in agriculture in general. However, domestic animal feed enterprises in Vietnam are encountering shortcomings. This paper is conducted to investigate the impact levels of external determinants on business performance of domestic animal feed manufacturing enterprises, including: (i) policy and economic mechanism, (ii) supply-demand of animal feed products, and (iii) nature and level of market competition. We presented a research method, explaining the dependent variable 'business performance' and the independent variables. Data were collected from 120 questionnaires from domestic animal feed manufacturing enterprises. Based on these data, we use Cronbach's Alpha, EFA and run regression model for assessing the impact levels of each independent variable on the dependent variable of business performance of domestic animal feed manufacturing enterprises. The results show that three external determinants including (i) policy and economic mechanism, (ii) supply-demand of animal feed products, and (iii) nature and level of market competition, have positive relationships with business performance. Based on the findings, some recommendations are given for improving business performance of domestic animal feed manufacturing enterprises to ensure sustainability.

admin_img

Người đăng

Nguyễn Văn Hậu

Thầy Hậu giảng dạy các môn học liên quan tới kế toán, kiểm toán và tài chính: Nguyên lý kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán công, kế toán doanh nghiệp bảo hiểm, kế toán doanh nghiệp vận tải, kế toán doanh nghiệp du lịch, Tài chính tiền tệ, quản trị các định chế tài chính cho bậc đại học, sau đại học và một số chuyên đề cho bậc tiến sỹ (lý thuyết kế toán,kế toán quản trị). Ngoài giảng dạy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thầy Hậu cũng tham gia thỉnh giảng, hướng dẫn cao học, nghiên cứu sinh, tham gia các hội đồng chấm luận văn cao học và luận án tiến sỹ tại Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thương Mại. Thầy Hậu là tác giả của hơn 30 bài báo trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước, 05 cuốn sách và nhiều công trình nghiên cứu khác.

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

Để lại bình luận

img

Đăng ký nhận bản tin