Image

Tác giả

Vũ Quang Kết

Năm xuất bản

08/06/2019

Chuyên mục

Tài liệu CNTT

Mô tả

Cuộc cách mạng công nghệp 4.0 đã và đang mở ra một kỷ nguyên mới với những thành tựu đột phá, làm thay đổi bối cảnh toàn cầu và có tác động to lớn trên mọi lĩnh vực của mỗi quốc gia. Trong cuộc cách mạng này, ngành công nghệ thông tin (CNTT) đóng vai trò then chốt. Đảng và Nhà nước ta đã sớm nhận thức được vai trò của ngành CNTT và chú trọng phát triển ngành này nhằm “đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”. Muốn phát triển CNTT thì vấn đề cốt yếu quyết định là phải phát triển nguồn nhân lực cho ngành này. Nguồn nhân lực CNTT của Việt Nam trong thời gian qua mặc dù đã đạt được những bước phát triển đáng kể, song vẫn đang tồn tại nhiều yếu điểm cơ bản cần sớm khắc phục. Bài viết này tập trung phân tích thực trạng nguồn nhân lực  đề xuất giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành CNTT Việt Nam.

Từ khóa: Nguồn nhân lực, Ngành công nghệ thông tin Việt Nam, Cách mạng Công nghiệp 4.0

admin_img

Người đăng

Vũ Quang Kết

Là giảng viên tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, nhận học vị Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội; Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính năm tại Đại Học New South Wales, Australia, Cử nhân Kinh tế tại Đại Học Kinh tế Quốc dân, Hà nội.
Lĩnh vực nghiên cứu: Tài chính, Kinh tế ICT

Bình luận

Trương Hải bằng 01:30 12/09/2021 - Reply

Yes

Để lại bình luận

img

Đăng ký nhận bản tin