Image

Tác giả

Đặng Thị Việt Đức

Năm xuất bản

01/01/2022

Chuyên mục

Tài liệu Fintech

Mô tả

The goal of this article is to examine the antecedents of behavioral intention toward mobile money, as well as the mediating role of trust on behavioral intention and financial inclusion in Vietnam during the COVID-19 period, using an expanded unified theory of technology acceptance and use (UTAUT2). The data were collected by an online self-administered questionnaire and analyzed using SmartPLS 3.3.3. To determine the exogenous constructs’ relevance and performance, a matrix analysis of importanceperformance
was used. The findings indicate that behavioral desire to use mobile money is primarily driven by awareness, structural assurance, habit, and performance expectation. The behavioral intention of mobile money will substantially influence its adoption, and trust will not act as a mediator between behavioral intention and financial inclusion. The extended UTAUT2 was used for the first time to analyze mobile money in Vietnam. Additionally, the new research provides a more comprehensive explanation for users’ financial inclusion than past research provided.

admin_img

Người đăng

Đặng Thị Việt Đức

Cô Đức giảng dạy các môn học liên quan tới tài chính như tài chính tiền tệ, quản trị tài chính, định giá doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp cho bậc đại học và cao học và quản trị tri thức cho bậc tiến sỹ. Ngoài giảng dạy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cô Đức cũng tham gia giảng dạy các chương trình liên kết bằng tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo khác như Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Đại học Mở Hà Nội...

Bình luận

qeNtfPNC 11:21 29/12/2022 - Reply

e

qeNtfPNC 11:21 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

Để lại bình luận

img

Đăng ký nhận bản tin