Image

Tác giả

Nguyễn Văn Hậu

Năm xuất bản

10/02/2023

Chuyên mục

Tài liệu tài chính

Mô tả

Financial statements of Vietnamese commercial banks must be audited annually by an auditing firm according to the Government’s regulations. This study identifies factors associated with firm performance and external audit selection. The decision to choose an auditing firm is considered an intermediate variable to determine the degree of impact of some factors on the performance of commercial banks. This study was conducted by interviewing 265 managers holding high positions as CEOs and CFOs at 30 commercial banks in Vietnam. The non-probability sampling method was applied. The survey was produced using Google Forms and sent directly to participants. Structural Equation Modeling (SEM) is applied to test hypotheses. The results show that except for the complexity of a firm, the factors such as legal environment, audit fees, audit firm size and reputation, bank governance, audit experience, and relationship positively impact external auditor selection. Besides, external auditor selection significantly affects firm performance. This study’s conclusions from the viewpoints of bank managers open the door to promising and timely future research. It is necessary to deepen and broaden academic understanding of the ideas and determining elements influencing external auditor selection and firm performance. More research is needed to fully comprehend this problem and move towards a policy solution.

admin_img

Người đăng

Nguyễn Văn Hậu

Thầy Hậu giảng dạy các môn học liên quan tới kế toán, kiểm toán và tài chính: Nguyên lý kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán công, kế toán doanh nghiệp bảo hiểm, kế toán doanh nghiệp vận tải, kế toán doanh nghiệp du lịch, Tài chính tiền tệ, quản trị các định chế tài chính cho bậc đại học, sau đại học và một số chuyên đề cho bậc tiến sỹ (lý thuyết kế toán,kế toán quản trị). Ngoài giảng dạy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thầy Hậu cũng tham gia thỉnh giảng, hướng dẫn cao học, nghiên cứu sinh, tham gia các hội đồng chấm luận văn cao học và luận án tiến sỹ tại Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thương Mại. Thầy Hậu là tác giả của hơn 30 bài báo trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước, 05 cuốn sách và nhiều công trình nghiên cứu khác.

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

Để lại bình luận

img

Đăng ký nhận bản tin