Image

Tác giả

Vũ Quang Kết

Năm xuất bản

20/05/2015

Chuyên mục

Tài liệu CNTT

Mô tả

Công nghiệp nội dung số là một ngành kinh tế mới, được đánh giá là ngành có nhiều tiềm năng phát triển, đem lại giá trị gia tăng cao, thúc đẩy sự phát triển của xã hội thông tin và kinh tế tri thức, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đây là ngành được Nhà nước đặc biệt khuyến khích, ưu đãi đầu tư và hỗ trợ nhằm phát triển ngành công nghiệp này thành một ngành kinh tế trọng điểm. Công nghiệp nội dung số Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong thời gian qua song sự phát triển của ngành này vẫn ở trình độ thấp. Bài viết này tập trung phân tích thực trạng ngành, triển vọng và những vấn đề đặt ra cho ngành Công nghiệp nội dung số Việt Nam hiện nay.

admin_img

Người đăng

Vũ Quang Kết

Là giảng viên tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, nhận học vị Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội; Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính năm tại Đại Học New South Wales, Australia, Cử nhân Kinh tế tại Đại Học Kinh tế Quốc dân, Hà nội.
Lĩnh vực nghiên cứu: Tài chính, Kinh tế ICT

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

Để lại bình luận

img

Đăng ký nhận bản tin