Image

Tác giả

Đặng Thị Việt Đức

Năm xuất bản

20/07/2020

Chuyên mục

Tài liệu CNTT

Mô tả

This article applied the input-out table (IO) analysis to estimate the linkages of ICT sectors to the Vietnam economy. In this article, the shared output requirement of ICT sectors is analysed to the multiplier effect, inter-sector feedback effect, and spillover effect. The research also examines the induced increase of ICT's output to the final demand of ICT sectors and non-ICT sectors. The results show that although the impact of the domestic ICT sectors in the Vietnam economy increases through time, it is generally not outstanding in comparison with other sectors. The ICT manufacturing sector is rather self-sufficient, stimulating import rather than added value for the domestic economy. From both the intermediate and final demand inducement, ICT media, content and ICT services sectors reveal their significant diffusion and critical inter-sector relationship with other ICT and non-ICT sectors in the economy. The paper also provides policy implications for the future development of ICT in Vietnam

admin_img

Người đăng

Đặng Thị Việt Đức

Cô Đức giảng dạy các môn học liên quan tới tài chính như tài chính tiền tệ, quản trị tài chính, định giá doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp cho bậc đại học và cao học và quản trị tri thức cho bậc tiến sỹ. Ngoài giảng dạy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cô Đức cũng tham gia giảng dạy các chương trình liên kết bằng tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo khác như Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Đại học Mở Hà Nội...

Bình luận

qeNtfPNC 11:20 29/12/2022 - Reply

e

qeNtfPNC 11:20 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

Để lại bình luận

img

Đăng ký nhận bản tin